Higienistka Stomatologiczna z Implantologią i Ortodoncją

Zdjęcia


Zapraszamy do zdobycia atrakcyjnego zawodu.

Osoba wykonująca zawód Higienistka Stomatologiczna przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:
• asystowania lekarzowi stomatologowi przy różnego rodzaju zabiegach,
• prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia
w różnych środowiskach,
• wykonywania zabiegów - scalingu, piaskowania, lakowania, irygacji
samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych na polecenie lekarza
stomatologa,
• przygotowania gabinetu i środowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie
z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy,
• opieki nad pacjentami w zakresie doradztwa związanego z profilaktyką
próchnicy i higieną jamy ustnej.

Dodatkowo zyskasz umiejętności i wiedzę specjalistyczną z zakresu implantologii i ortodoncji na temat:
• możliwości nowoczesnej stomatologii estetycznej i odtwórczej
• aparatury diagnostycznej stosowanej w leczeniu protetycznym
i szczękowo- ortopedycznym
• asystowania przy zabiegach z zakresu: chirurgii implantologicznej i ortodoncji

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA posiada uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania wybranych zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.


Autor: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Ostrołęce

Telefon:

E-mail:

Dodano: 09.06.2021, godz. 15:21

Ważne do: 23.06.2021

Wyświetleń: 99

ID: #382

Edytuj